traekstien

Trækstien og Lodstien (ca. 70 + 30 km.)

Af Frits Ahlefeldt (Opdatereret 2020)
Træk og Lodstien udgør tilsammen en særlig vandretur langs Danmarks største Å – Gudenåen fra Silkeborg til Kattegat.

Silkeborg-Randers-kattegat vandreruten
Vandrestien langs Gudenåen er blandt andet blevet kaldt  “en hemmelig perle”, men samtidigt en vandresti hvor man skal være forberedt på at stierne kan være oversvømmet og ufremkommelige og at man må kæmpe en brav kamp for at komme helt tæt på Danmarks største å.

En stor del af forklaringen på at forholdene for vandrere langs Gudenåen skifter så meget i disse år skyldes, lidt næsten ironisk,  en ny art muslinger, kaldet “vandremuslinger”, som har invaderet hele Gudenå systemet og  har ændret Gudenåens øko og sti-system.

2020 update

Det bliver en bedre og bedre oplevelse at gå Trækstien – når den ikke lige er oversvømmet 🙂 . De sidste år har blandt andet Naturstyrelsen m.fl. brugt over 5 milloner på at skabe en bedre vandre-oplevelse langs Gudenåen. Og der er masser af nye overgange, hævede stier, broer m.m. der skal gøre oplevelsen at vandre langs Gudenåen meget mere tilgængelig – hele vejen fra Silkeborg til Kattegat

DOG har et rekort vådt efterår i 2019 og en våd vinter også sat sit præg på mulighederne for at vandre langs Gudenåen og det er her en god ide at søge opdateret info om hvorvidt stien langs Gudenåen er oversvømmet inden man tager afsted.

Generelt om Trækstien

Stien langs Gudenåen kaldes trækstien, da den løber langs stier, som i tidligere tider blev brugt af “pramdragerne” når disse trak pramme med varer og forsyninger op langs Gudenåen, til byerne langs åen.

Træk og lodstien kan kombineres som en rundtur med Molsruten og Århus-Silkeborg stien

Nøgleord: vandrestier, gudenaaen, Gudenåen, gudenåstien, vandrerute, Traekstien.dk Gudenaastien.dk

Mere information
Her er et link til beskrivelser og foldere over Vandreruter langs Gudenåen Silkeborg-Randers-Kattegat:

Trækstien – guide – i alt 70km.

Lodsstien – guide i alt 30km.

Før Silkeborg kan Gudenåstien også følges

Link – Gudenåstien fra “den forsvundne bro og videre mod Silkeborg