foredrag om Vandring

Foredrag om hvad vandring kan, om stier & byer – Og om min vandring for en kyststi rundt om Danmark

Af Frits Ahlefeldt, vandreruter.dk

Jeg holder tre forskellige foredrag: – Et generelt om den nyeste viden og forståelse af hvad vandring er og kan. Et om hvordan vi kan gøre vores byer bedre ved at designe dem til at færdes til fods. Og så et foredrag om min vandring i 2022 rundt om Danmark for at researche og formidle muligheden for en samlet dansk kyststi.

Foredragene hjælper mig i høj grad til at fortsætte mit arbejde, forskning samt formidling omkring vandring og vandreruter, og støtter også mit arbejde med sitet her

Foredrag 1: Hvordan vandring kan forbinde trivsel og bæredygtighed

Folk vandrer af mange grunde, men uanset så er der en lang række af gode ting som vandring bringer med sig, både for den enkelte vandrer, og for de steder stierne går igennem, og også for vores erhverv, turisme og samfund som helhed.

I mit foredrag kommer jeg med et overblik, og forbinder teori, viden og teknikker med personlige beretninger, og indblik i hvorfor vandring bliver stadigt mere populært, og hvordan vandring både øger værdien af de områder stierne går igennem og samtidigt kan give naturen et netværk af grønne korridorer, der kan hjælpe biodiversitet og beskytte os mod klimaforandringer, samtidigt med at vandring kan være en hjælp for den enkelte mod sygdomme, stress, depression og ensomhed.

Og jeg fortæller om hvordan vandring kan skabe trivsel og mere bæredygtighed, både i de enkelte hjem, i lokalsamfund, i byer og nationalt.

Foredrag 2: Vandring, byer og stier – The Walkable city

Ud fra min arkitektur og kommunikations-baggrund fortæller jeg om en ny trend: “walkable cities”, der i øjeblikket vokser hurtigt globalt. Det handler om at genskabe liv og trivsel i byerne og gøre dem mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer, ved at opbygge et netværk af stier, der giver de lokale langt bedre mulighed for at lære deres steder og hinanden at kende.

Walkability, som begrebet også kaldes, hjælper til at holde liv i lokale netværker, butikker, mødesteder og traditioner, på måder der skaber både lokal tryghed, sammenhængskraft og samtidigt nye aktivitetsmuligheder og indtægter.

Vandring og stier kan på den måde danne et unikt fundament for byer og arkitektur. Noget som har potentiale til at revolutionere hele måden vi tænker byer på og som både styrker lokale ildsjæle, ejerskab, initiativer og stolthed.

Stier imellem byerne og helt til bymidten

Forbinder man byerne langs vandrestier så kan man opbygge endnu stærkere netværker, der ikke alene bruges af lokale og besøgende, men som også kan styrke biodiversitet og hjælpe truede dyrearter med at overleve, når de bruger stierne som grønne korridorer.

Byer som er tilpasset til at bruges til fods, og med vandrestier som er skiltet og forbundet helt til bymidten, har vist sig at blive vurderet som langt mere attraktive, både af lokale og besøgende.

Og når man færdes til fods i og imellem steder, så har kognitiv forskning vist at vi forstår både stederne og deres sammenhæng langt bedre – og vi samtidigt føler os mere forbundet til dem og mere trygge.

vild mad

Stierne mellem byerne kan også udformes så de giver mulighed for at samle “free food”, ved at styrke vild mad og plante frugttræer, nøddekrat og bærbuske m.m. langs stierne.

Hvilket kan motivere helt nye grupper til at connecte til de lokale landskaber, både visuelt, til fods og smagsmæssigt. Og noget der giver sunde oplevelser både ude i naturen og bagefter hjemme i køkkenet og ved bordet.

Muligheden for at færdes til fods er til glæde for alle, men hvis tiltagene skal virke efter hensigten, så er det en god ide at tage afsæt i nogle grundprincipper som ny forskning har afdækket. Dette kommer jeg også ind på i mit foredrag om byer og stier.

Foredrag 3: Projekt for en samlet dansk kyststi

Jeg er igang med en vandring langs kysten rundt om Danmark og vil undervejs besøge vores mange kystsamfund og byer for at undersøge og fortælle om vandring, byer og muligheden for at forbinde de mange danske kyststier til en lang national kyststi.

En samlet kyststi som alle kan finde og bruge og som vil give både lokale og besøgende en mulighed for at få glæde af det enorme potentiale ved at skabe en samlet kyststi rundt om Danmark.

Mange lande er nået længere end os og i foredraget kommer jeg også ind på hvordan vi i høj grad kan bygge videre på erfaringer fra de kyststi-projekter, som blandt andet England og Eu er langt med.

Meget tyder på at en samlet dansk kyststi vil kunne hjælpe både trivsel, økonomi, natur, lokale fællesskaber og samtidigt forbedre både kyst og klimasikring, så vi står bedre rustet mod havstigninger og klimaforandringer.

På min kystvandring rundt om Danmark er jeg p.t. ( Forår 2022) på vej langs Tyskland, research / design af en forbindelse mellem Gendarmstien og VadehavsstienGraensestien.dk over mod Tønder, marskstien og Vadehavet.. Jeg gennemfører vandringerne i etaper, og nogle gange går jeg begge veje og flere gange, vekslende med mere teoretiske undersøgelser, interviews, skitseringer og research omkring vandring.

Foredragene muliggør mit research arbejde

Min research er et tids og resource-krævende arbejde, som mine foredrag i høj grad er med til at inspirere, muliggøre, og ikke mindst finansiere.

Så jeg kommer meget gerne forbi og fortæller om alt det vandring kan og både andres og mine erfaringer og viden om hvad vi kan opnå ved at forbinde vores steder med stier.

Min baggrund for foredragene

Et liv langs stierne

Jeg har vandret i Danmark i over tredive år og er p.t. på vej til fods på en 2000km. research vandring langs kysten rundt om Danmark. En vandring hvor jeg undersøger de sidste nye tiltag og tanker langs stierne, og lærer mere om vandring ved at lave interviews med vandrere og eksperter, læse en masse rapporter samt trends og teorier i ind og udland, og jeg er også rundt og snakke med alt fra lodsejere, skovejere, departementer, kommuner, fonde og foreninger i Danmark.

Min uddannelse: landskabsarkitektur og journalistik

Jeg har en dobbelt uddannelse: Dels fra Kunstakademiets arkitektskole (1991-1999 – byplan, arkitektur og landskab) Og dels en kandidatgrad fra Universitetet: (Kandidatgrad i digital kommunikation og design 2000-2006 med speciale i at formidle vandrestier som historier )

Siden har jeg mellem vandringerne arbejdet med formidling af forståelser, stier og natur, klima og trivsel. både gennem journalistik, workshops, borgermøder og ideudviklingsprojekter, til konferencer og i opbygning og design af formidlingsløsninger. Jeg formidler næsten altid koncepter og forståelser i både ord og tegninger.

Bag Danmarks største site om vandreruter i Danmark

Samtidigt står jeg bag vandreruter.dk – Danmarks nok største og mest besøgte website fokuseret på vandreruter i Danmark. Et site jeg har udviklet, researchet og forbedret i mere end femten år, og med nu over 150.000 besøgende i 2021( 375.000+ views)

På jagt efter forståelser omkring vandring

Jeg er konstant på udkig efter historier, ny viden og forståelser af hvad vandring er og kan, og tager dem med i mine foredrag, blandet med mine egne erfaringer fra arkitektur, fra journalistik og fra min research til fods.

Når det passer ind kan det være om mine erfaringer fra at have arrangeret pro. vandreture, været turleder, stifinder og guide for ledere og netværksgrupper, til at have været bladtegner for Dansk vandrelaugs blad.

Hvad jeg lærte ved at designe og bygge en rygsæk på hjul, fra en cykelanhænger og trække den over 400 km. på både Kongeaastien, Camønoen, Sjællandsleden, Lolland, Bornholm og i Skåne.

Eller min erfaringer ved at gå fra Skagen til Blåvandshuk på tre uger, gennem sand og rullesten, mens jeg prøvede at holde min paraply op imod solen.

Eller om hvad jeg lærte ved at tilbringe over tre måneder til fods med at undersøge hvad vandring er langs 1.500km. af Camino de Santiago gennem Frankrig og Spanien.

Eller om de år jeg læste kommunikations og journalistiske teorier om alt fra Aboriginal wayfinding til Hollywood modellen og andre narrative teorier, mens jeg vandrede rundt om Bornholm adskillige gange, begge veje, for udforske hvordan en sti måske kan ses som en fortælling, man kun kan opleve ved at gå.

Og jeg overvejer om: “en sti der kun kan opleves ved at gå den”, måske er et meget godt billede på livet… Ihvertfald indtil nu, hvor vores stier mere og mere afspejles og lægges digitalt, og vi ofte finder vej både til fods, i kærlighed og i livet, ved at kigge på en skærm istedet for på landskabet og stederne som omgiver os.

Det er måske den virkelighed vi er på vej ind i, og jeg kommer også ind på hvad vandring bliver i fremtiden, ind på trends og tendenser, teknologi, digitale nomader, camino og trail løb, og hvorfor GPS , QR koder og digitale apps ikke er uden torne.

Vandring, stier og liv

For mig er vandring noget vidunderligt komplekst og tidsløst, der samtidigt sætter meget i perspektiv. Mine foredrag handler om hvordan vi både kan udvikle og koble bedre til den virkelighed det er at gå, og skabe bedre steder ved at medtænke det, og også om hvordan vi kan muliggøre at langt flere kommer ud.

Foredragene handler også om hvad udfordringerne er. Både som eksperterne beskriver dem – og fra min research, fra samtaler med folk og personlige erfaringer med at nå til Nyord, Nord for Møn i livet, og have glemt teltstængerne.

Jeg har været medlem af Journalistforbundet siden 2006 og er også med i journalisterne idag og mine foredrag bygger i høj grad på min research til mine historier og tegnede reportager.

Praktisk & pris ved mine foredrag om vandring

Jeg understøtter forståelser, viden og historier i mine foredrag med egne erfaringer, oplevelser, illustrationer, cartoons og fotos.

Og sigter mod at foredraget ikke alene skal være fagligt givende og inspirerende, men også underholdende og ikke mindst give folk lyst til selv at dele ud af deres historier, forståelser og viden.

Jeg tager oftest en snak med arrangørerne i god tid inden arrangementet, så jeg kan tilpasse foredraget til publikum, sted, interesser og sammenhæng og holder også kortere oplæg, deltager i debater, udvalg m.m.

Kontakt mig endeligt for mere information, priser, tider, booking, ideer m.m.

Kontakt mig her: kontakt

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑