design

Samling af redskaber til brug i vandrerute projekter, både digitale og til brug ved mærkning og bygning ude i landskaberne

Design og bygning af vandreruter

Tekst af Frits Ahlefeldt – Vandreruter.dk – Opdateret 2022

Som der kommer flere og bedre vandreruter i Danmark, kommer der også flere erfaringer med forskellige måder at mærke stier på, bygge websites, organisere sovemuligheder, lave foreninger, bygge og vedligeholde stier m.m. Siden her samler erfaringerne med at lave vandrestier rundt omkring i Danmark

Digitale redskaber, apps og kort til vandring

Leaflet – digitale kort Link
Camønoen bruger dette åbne, gratis format og program til at programmere og opbygge deres populære digitale Camønokort med mulighed for tilvalg af en række ting til visning på vandrekortet, som sovesteder, indkøbsmuligheder m.m. –
Leaflet er baseret på OpenStreetMap.org – et Wikipedia lignende gratis, globalt kortsamarbejde, hvor alle kan lægge detaljer og lokale oplysninger ind.
At lave kort i Leaflet er mest for folk der forstår programmeringssprog

vandreStier – design, forståelse og vedligehold

Friluftsrådet – Stier – Inspiration til Planlægning og Forvaltning
Friluftsrådet udgav i 2011 en over 50 sider stor vejledning om stier i Danmark, med støtte fra Real Dania:

PDF link: “Stier – inspiration til planlægning og forvaltning

Dansk NaturFredning – PDF Adgangsveje i landskabet hæfte
DN udgav i 2011 et hæfte på ca. 37 sider om adgangsveje, jura og skiltning i landskaberne i Danmark Link her

Flere tips, steder og måder at lave vandreruter på vil blive tilføjet løbende

illustration af vandrer på bro over vandløb. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Broer som fortællinger

Broer langs vandrestier er mere end bare en overgang. De er ofte blandt de bedst huskede og mest fotograferede steder på hele vandreturen. Broer er både en praktisk, men mindst lige så høj grad en vigtig del af fortællingen om og langs vandrestier

illustration af en vandrer på en hævet sti, gennem et vådområde. Stidesign tegning af Frits Ahlefeldt

Design af hævede stier gennem vådområder

En af flere måder at føre vandrestier gennem vådområder på, er ved at lade stien løbe på en hævet jordvold.

Grunde til det er vigtigt at holde faciliteter langs stierne i orden

Vandrere og andre som følger stierne til fods er afhængige af at faciliteter og steder er godt vedligeholdt. For når man bevæger sig afsted med rygsæk og ofte igennem øde områder er der tit langt – for langt, til næste mulighed

Illustration af en overgroet vandresti, med en fortvivlet vandrer. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Hvordan vi undgår overgroede stier

Der er flere måder at holde stierne ved lige. Her er en række tiltag der kan være med til at sikre vedligehold og skabe gangbare stier:

illustration af vandrer som sidder på træstub med smartphone og digitalt kort. Tegning af Frits Ahlefeldt

Kort apps og virkelighed

Digitale apps bliver mere og mere mainstream på vandreruterne, ikke mindst til at finde vej med

Tegning af sti hvor der er lagt en træstamme på tværs for at stoppe vand i at løbe langs stien. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Læg stopbjælker og stammer for at undgå at stier bliver til vandløb

En af de mange og enkle måder at undgå at stier bliver forvandlet til vandløb er ved at lægge barrierer på tværs hvor der er risiko.

Illustration af en vandrer som ser på en sti der er ved at blive overgroet med store planteskud. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Måder at holde stier fri af invasive planter

Vandrestier er en af vores bedste muligheder for at holde et vågent øje med vores natur

Illustration af en mand som sætter hegn op på tværs af en vandresti. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Når private ejere blokerer fælles stier

Det sker desværre at lokale jordejere, eller andre, enten uden viden eller bevidst blokerer stier i landskabet, så de ikke længere kan følges. Det sker oftest af nogle få grunde, der tit beror på misforståelser, som kan løses så alle igen kan få glæde af stierne

Tegning af to vandrere som kommer til et shelter. Illustration Frits Ahlefeldt

Shelters og fælleskab

Shelters er en helt særlig overnatningsform

Vandrer der går langs sti som er delvist blokeret af sne og oversvømmelser. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Sne og oversvømmelser af stier kan mindskes ved bedre design og placering

Både sent på efteråret og tidligt på foråret kan sne, oversvømmelser og mudder være udfordringer langs stierne. En del kan løses gennem design og placering

To hætteklædte figurer som laver hærværk langs vandresti. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Stier og skader

Desværre sker det en gang imellem at vandrestier bliver udsat for skader og hærværk. Men er der noget vi kan gøre for at mindske det. Både i design og i viden og i vedligeholdelse.

Illustration af vandrer som står ved sti der er eroderet. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

stier op og ned af bakker kan designes så de styrer færdsel og beskytter sårbare landskaber

Ved bakker kan stierne skabe erosion. Meget kan undgåes ved godt design og f.eks. trapper der hjælper med at guide vandrerne op og ned bedst muligt.

Eksempler på forskellige trappeløsninger langs stier. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Trapper og trin langs vandrestier

Trapper langs stierne kan designes på mange måder alt efter oplevelse, stigning, jordbund, tilgængelighed af lokale materialer m.m. Eksempler på forskellige løsninger

Vandrer som glider på træstamme sti i et vådområde. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Tre måder vi bedre kan dele viden om stier og designs

Stier bliver lavet på mange måder, og mange starter forfra uden viden om de erfaringer andre allerede har gjort med de samme ideer og udfordringer. Men sammen kan vi på flere måder dele og få bedre glæde af erfarninger og viden indenfor sti-design

Vandrer som står på en sti der er ved at blive skyllet væk af et vandløb. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Tænk vand og stier sammen for at undgå at stierne skylles væk

Meget kan løses ved at bruge de enkle og mange forskellige teknikker som er udviklet over de sidste tusinder af år

illustration af et tov gelænder langs en trappe. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

vedligehold af stier – Fra enkelhed til Instagram

Når stier er vel vedligeholdt og lette at følge uden at være overgroede, med god skiltning og spændende steder at se, så er sandsynligheden for at de bliver brugt også langt større

Illustration af vandrer ved sti hvor der er faldet træer ned. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Væltede træer langs stierne og hvad vandrere kan gøre

Langs skovstier og ved kyster kan væltede træer give udfordringer for vandrerne og det er en del af udfordringen at lave og vedligeholde stierne så væltede træer ikke skaber uløselige forhindringer for vandrerne

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑