kyststien

Kyststien.dk projekt for en samlet dansk national kyststi, 3000km.+ hele vejen rundt om Danmark

Projekt for en samlet dansk national kyststi: kyststien.dk

Af Frits Ahlefeldt, opdateret 2023

I Danmark har vi hverken høje bjerge eller de store vidder eller spanske caminoer, men vi har tilgængæld en tusinder af km. lang, enestående og (endnu) beskyttet kyststrækning, der vil kunne danne ramme om en fantastisk sammenhængende national vandresti.

De danske kyster rummer vilde og ensomme steder, stejle klinter og klipper, voldsomme kræfter, gigantiske vandrende klitter, km. brede hav-enge, store kystskove, rav-strande, forsteninger og fantastisk skift i tidevand, natur og fugletræk gennem året, rigtigt meget af det er fredet og tilgængeligt for alle – og ind imellem de lange stræk, ligger så de hyggeligste små havne og fisker samfund.  Projektet her går ud på at arbejde for at samle alle stierne langs Danmarks kyster til en sammenhængende dansk national kyststi

Forslag til en samlet dansk kyststi

Danmark har en hel unik sammenhængende kyst-natur, der løber næsten ubrudt langs vores kyster, og stadigt, her i 2023, kan følges til fods.

Det er et forløb af små sten og grus-stier, strande, redningsveje og overdrev, skove og fælleder, hvor adgangs-muligheden, siden gammel tid har været beskyttet af national lovgivning. Og denne mulighed er rigtig mange steder blevet stædigt vedligeholdt og plejet af de lokale, selv når orkaner og stormfloder har gjort voldsomme indhug på på kysten og flyttet rundt på alting.

Kyststierne og folks brug af dem

Indtil for nylig har der været en trist udvikling, hvor færre og færre har brugt kyststierne og flere og flere istedet har valgt bil og fly til transport og ferier langt væk.

Det er mere ærgeligt end det lige virker fordi kyststierne fungerer ligesom relationer mellem mennesker: bliver de ikke brugt – forsvinder de. På en mærkelig måde er det somom stierne i et område ofte afspejler styrken af de relationer der er imellem de mennesker som bor der.

Og manglende relationer er præcis det problem som både kyststierne og samtidigt, også mange mennesker i de små kystsamfund oplever, som stadigt flere trækkes mod de større byer og flere og flere erhverv forsvinder fra de små kystsamfund.

Men kunne det tænkes at interessen for vandring, pilgrimsture, trailrunning, og bare det at gå langs vandet, kunne hjælpe til at vende denne udvikling langs kysterne herhjemme, og vi kunne understøtte det gennem at skabe et netværk af kyststier, der gør oplevelserne ved vores kyster meget bedre tilgængelige, ikke bare om sommeren men også på andre tidspunkter af året?

Kyststien.dk projektet

Projektet her går ud på at researche og samle de danske kyststier til en samlet national kyststi, både for at gøre kyststierne  mere synlige, men også for at hjælpe til at få stierne til at hænge bedre sammen, så kyststierne kan udgøre en samlet oplevelse, der strækker sig langs kysten, langs hele Danmark, så man uanset hvor man er, starter og hvor lang tid man har til rådighed, kan koble sig på de danske kyster, både til fods, mentalt og digitalt, til en vandring der varer nogle minutter, timer, dage, uger eller måneder.

En oplevelse der vil kunne give kysterne herhjemme en helt ny dimension, både for lokale og for tilrejsende og samtidigt styrke naturen, vores klima-forandrings-forsvar og vores fællesskab.

Kyststien.dk projektet er også på Facebook: https://www.facebook.com/kyststien

Og på kyststien.dk

Frits Ahlefeldt

Ideudvikler bag kyststien.dk projektet

Vandreruter.dk

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑