vandring langs vandløb i Danmark

Vandrestier langs de danske vandløb og åer

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt opdateret 2019

I Danmark er det at vandre langs vores vandløb og åer blandt de bedste muligheder for at komme ud og gå. Og for de lokale samfund ligger der et helt særligt potentiale for både at skabe trivsel, turisme og styrke lokale aktiviteter, mad, landbrug og natur, ved at sikre livet langs og i vores åer og bække, og ved at udbygge tilgængeligheden langs vandløb og søer herhjemme

Pige som sidder ved et vandløb
Vandløb kan noget helt særligt

Det er ikke kun lystfiskere der kan få glæde af at vi styrker vandløbenes trivsel her i Danmark. Stress, depressioner og en lang række andre symptomer på et fortravlet moderne samfund og liv kan heales ved, istedet for at fylde sig med piller og flygte ind i en digital virkelighed, så at tage en gåtur langs åen og bare nyde hvordan vandet langsomt flyder afsted, uden at man skal åbne en app, installere opdateringer, eller logge ind med Nem-id først.

Aarhus har vist vejen for vandløb i Danmark

Sunde vandløb giver et helt særligt rum for trivsel, et godt eksempel er Aarhus, der de sidste år har øget både deres trivsel og samtidigt værdien af deres bymidte ved at åbne Aarhus å op og skabe tilgængelighed langs vandet gennem byen.

Idag er Aarhus nået helt til tops på lister over de bedste byer i verden, lister lavet af blandt andet National Geographic, Lonely Planet og the Independent. En af de vigtigste ingredienser i Aarhus’ forvandling fra ukendt lille provinsby, til en af verdens højst rangerende byer for trivsel, turisme og værdi er helt enkelt det at Aarhus har givet plads til sit vandløb og taget det til sig og fået gavn af dets potentiale, istedet for at ødelægge det.

Myten om at landbruget har gavn af at svække de danske vandløb

Tegning af vandløb med en strøm af penge
Vandløb kan blive en guld-strøm for landbruget, hvis man støtter vandløbenes naturlige trivsel

Der har de sidste år verseret en uheldig ide om at landbrugets konkurrence-evne vil blive bedre hvis de danske vandløb svækkes,. Det forholder sig omvendt, svækkes vandløbene – svækkes landbruget.  Vores landskabers blå og grønne livsbånd sikrer trivsel og vækst i det samme levende system ved at samvirke.

Misforståelsen skyldes at nogle få jord-ejere opstrøms teoretisk vil kunne opnå en minimal produktivitetsforøgelse, ved at afvise deres ansvar for at vandløbene trives, og dermed flytte belastningen nedstrøms, til lavere liggende landbrug, der vil opleve nærmest eksponentielt større ødelæggelse, oversvømmelse og ubalanceret belastning af deres jorder som resultat.

Misforståelsen er en rest af forældet industriel logik, der deværre stadigt dominerer i visse konservative, men magtfulde landbrugskredse. Virkeligheden er ret enkel, at hver gang et landbrug, skovbrug eller anden jord-ejer opstrøms ikke tager sit ansvar i forhold til at sikre naturlige og sunde vandløb, så belastes alle de omkringliggende jordejere dobbelt eller mere.

Umiddelbart kunne man tænke at problemet var vandløbet, men kilden til dramatisk oversvømmede jorder og ødelæggelse af afgrøder kan næsten altid findes opstrøms, hvor jordejere ikke har sikret gode naturlige vandløb omkring dem. Men istedet skabt udfordringerne nedstrøms, ved at lukke øjnene og så sende deres forurening og ansvar videre ned ad åen, som kaskader af oversvømmelser.

Der er en langt klogere og mere langsigtet helhedsløsning: Nemlig at se op og gøre vores vandløb til indtægtskilder og trivselskilder, istedet for at slå blikket ned og gøre vandløbene til kilde for problemer.

Der er så meget at vinde ved at styrke vandløbene i Danmark og udviklingen så langt, viser at det ikke alene kan øge landskabernes naturlige klima-forsvar, men også øge landbrugets indtjening,  de lokales trivsel, styrke lokal-samfund, tiltrække turister og hjælpe til at fjerne konflikterne mellem lokale jord-ejere og andre borgere. Det er i den grad win-win, hvis de naturlige kvaliteter i, og langs åer, søer og bække i Danmark bliver styrket og gjort mere tilgængelige.

Sunde vandløb giver bedre trivsel

Tre fiskere, bedstefar, far og søn som går langs et vandløb sammen
Aktiviteter langs åer og bække giver sammenhold og netværk

Når folk kan mødes, fiske sammen, hænge ud, hilse på hinanden og dele oplevelser langs vandet så giver det lokalsamfundene og fællesskaberne et stort løft. En lang række aktiviteter opstår i disse nye rum, gårdbutikker, små cafeer og pensionater springer frem, nye torve, nye møder og nye muligheder for at være sammen har pludseligt et afsæt, som alle kan dele og få både økonomisk og personlig glæde ud af.

Lokalt fiskeri giver lokal mad og lokale indtægter

Tegning af en pengetransport der kører forbi et vandløb
Vandløb, jordbrug og indtægter kan forbindes langt bedre end de bliver idag

Lystfiskeri langs åer og vandløb herhjemme har et langt større potentiale end hvad der nu er virkelighed. Og det vil kunne give lokale jordejere helt nye supplerende indtægter som let kan overstige hvad der kortsigtet kan opnåes på de omkringliggende jord-arealer ved at vende de blå bånd ryggen. Gårdbutikker, turisme og lokale gourmet produkter og oplevelser er blot nogle af de ting der allerede nu letter presset fra ryggen af økonomisk pressede jordejere og øger værdien af deres ejendom og produkter. Samtidigt er friskfanget, plukket og samlet lokal mad med til at knytte bånd mellem folk og stederne på en direkte måde, som hverken kommunale kampagnefoldere eller dyre kommunikationskonsulenter vil kunne skabe.

Klimasikring – sunde vandløb sikrer værdier for milliarder

mennesker som holder en vred sky tilbage
Skybrud stoppes bedst ude i landskaberne inden de rammer vores byer

Når eksperter vurderer hvordan vi bedst kan sikre og ruste os mod de klimaforandringer, som vi allerede nu har fået en forsmag af, er der enighed om at en af de allerstørste udfordringer er det vand som kommer opstrøms fra og løber ned og rammer lavtliggende byer, lokalsteder og andre værdier, fordi vandløbene er rettet ud og deres naturlige oplagringskapacitet ødelagt og de derfor ikke længere kan håndtere større udsving i vandmængderne, inden disse rammer byerne. Ved at opbygge et net af naturlige og sunde vandløb ude i landskaberne kan vi skabe en langt bedre beskyttelse mod oversvømmelser i vores lavere-liggende byer og landbrugsområder i Danmark.

Biodiversitet – vores livsline til imorgen

Biodiversitet som en hjelm
Biodiversitet er vores sikkerhed mod voldsomme forandringer

Når vores landskaber udsættes for store belastninger, som det sker disse år med samtidige klima og forureningsbelastninger, resistente bakterier og genspejsede organismer, så vil nogle arter have det der skal til for at komme igennem, mens andre vil bukke under. Jo flere naturlige arter og varianter der findes og trives omkring os nu, jo bedre er chancerne for at en af dem har det vi skal bruge for at klare de udfordringer, der er på vej imod os.

I dag er Danmarks fødevareproduktion baseret på en håndfuld skrøbelige genmodificerede dyre og plantearter, intensivt støttet af en stadigt mere giftig cocktail af pesticider, kunstige næringspreparater og stadigt større maskiner.

Vores landskaber er udpinte af den intensive industrielle udnyttelse, og samtidigt bliver de multiresistente sygdomme, bakterier og svampeangreb vores fødevareproduktion er op imod, stadigt mere aggressive og hurtigere.

Vi har brug for et langt bredere og mere solidt forankret bio-forsvar og sundere alternativer, hvis en af vores primære fødekilder svigter.

Naturen omkring os kan levere præcis den biodiversitet og de varianter vi kan overleve og trives på, hvis en eller flere af de få afgrøder og nyttedyr vi idag funderer vores liv på (hvede, byg, svin, høns og kreaturer) bliver ramt, noget som eksperterne er enige om kan ske når som helst, som udviklingen går.

Biodiversitet er det forsvar vi har brug for, og grønne koridorer langs og i vores vandløb kan blive en af de absolut vigtigste alternative kilder til både mad, trivsel og sundhed, og del af vores samfunds naturlige styrke og imunforsvar – Et imunforsvar vi idag bør sikre og pleje mere end nogensinde før.

Vandløbene er potentielle store turist-attraktioner

Landmand som mødes med lystfisker ved bed and breakfast
Mødes landbrug og turisme i Danmark kan blive en ny dansk styrke

Ved at opgradere vandløbene, landskaberne og oplevelserne i Danmark kan vi både få flere danskere til at trives, til at holde ferie herhjemme – og også gøre Danmark til et mere attraktivt sted at holde ferie i.

For kun få år siden var det en udbredt holdning blandt biologer og naturfolk at naturen skulle holdes adskilt fra de lokale og turister. Åer blev indhegnet og adgangen til dem begrænset, særligt på de tidspunkter hvor de var mest interessante at besøge.

Idag har man opdaget at netværker af lokale, i samarbejde med natur-eksperter, ofte er langt bedre til at sikre de lokale værdier langs vandløbene og vedligeholde balancen mellem natur, trivsel og indtjening – og samtidigt giver det en langt større robusthed og kan bedre forhindre kortsigtede kommercielle overgreb.

Vandløbene i Danmark skal opprioriteres nu

Hvis vi opgraderer vandløbene herhjemme i Danmark og laver stier langs dem kan vi øge alt fra lokalt fællesskab, til indtægter, turisme, landbrug, sundhed, trivsel, tryghed, bedre mad og stolthed og klimaforsvar. At styrke de naturlige danske vandløb og deres liv og biodiversitet er en enestående – og nødvendig mulighed, som der er så mange gode grunde til at realisere og investere i nu både på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Vandrestier langs de danske vandløb er nøglen

Tegning af et balanceret landskab med landbrug, natur og vandring
Landbrug, natur og vandreruter kan styrke hinanden, langt bedre, end hvis de står alene

At skabe vandrestier langs de danske vandløb giver ikke alene de lokale vigtig viden og forståelse af de steder vi bor – og mulighed for at knytte bånd til dem, få fælles oplevelser, nyde dem og deltage i både deres trivsel og udvikling. Det giver også tilrejsende og turister en langt mere attraktiv oplevelse af vores landskaber, små byer og steder – og dermed også grund til at besøge vores steder. Samtidigt kan stierne sikrer en livsnødvendig forbindelse mellem de sidste øer af natur og hjælpe truede dyre og plantearter til at overleve.

Der er alt mulig god grund til ikke alene at bevare vores vandløb og deres natur, men også til at udvikle, styrke og investere langt mere i vores forhold og bånd til dem.

tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt-Laurvig

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑