Research om vandring i ord og tegninger m.m.

Mand som går mens han fører samtaler med en række mennesker i talebobler. Illustration Frits Ahlefeldt

Alene på vandring med mange

De fleste af os fører mange samtaler mens vi går, om det er godt eller dårligt afhænger af mange ting

illustration vandrer som ligner en vred tyr, på vej mod anger management. Tegning af Frits Ahlefeldt

Anger management og vandring

At gå en tur og få noget luft er en af de bedste måder at undgå at gøre noget uovervejet når ens temperament er ved at komme ud af kontrol

Tegning af jorden inde i et træ. Illustration Frits Ahlefeldt

Biodiversitet og vandring

Livets træ er udfordret… på under 100 år har vi mennesker udryddet over halvdelen af jordens øvrige arter og biodiversitet

illustration af vandrer på bro over vandløb. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Broer som fortællinger

Broer langs vandrestier er mere end bare en overgang. De er ofte blandt de bedst huskede og mest fotograferede steder på hele vandreturen. Broer er både en praktisk, men mindst lige så høj grad en vigtig del af fortællingen om og langs vandrestier

Storytelling illustration af vandrer som har fået fat i halen på et hvidt mærkeligt kaninagtigt kæmpedyr. Tegning af Frits Ahlefeldt

Den lykkelige hale

Ting er ikke altid hvad man forestiller sig

Illustration af vandrer med hjerte t-shirt og sky med flammer i over hovedet. Tegning af Frits Ahlefeldt

Den pasionerede vandrer

Den passionerede vandrer – en af vandre-arketyperne

illustration af en vandrer på en hævet sti, gennem et vådområde. Stidesign tegning af Frits Ahlefeldt

Design af hævede stier gennem vådområder

En af flere måder at føre vandrestier gennem vådområder på, er ved at lade stien løbe på en hævet jordvold.

illustration af mand med slips, i kontorstol, der sidder ved en klint og kigger smilende på havet. Tegning af Frits Ahlefeldt

Et øjeblik ved havet

Kontakt til naturen giver trivsel

illustration af en vandrer der er halvt en smartphone. Tegning af Frits Ahlefeldt

Fanget i en skærm

Tanker om den moderne digitale dobbelthed

Grunde til det er vigtigt at holde faciliteter langs stierne i orden

Vandrere og andre som følger stierne til fods er afhængige af at faciliteter og steder er godt vedligeholdt. For når man bevæger sig afsted med rygsæk og ofte igennem øde områder er der tit langt – for langt, til næste mulighed

illustration af vandrer som giver håndtryk med et træ Tegning af Frits Ahlefeldt

Hils på et træ

Naturen er vores extended family

Illustration af en overgroet vandresti, med en fortvivlet vandrer. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Hvordan vi undgår overgroede stier

Der er flere måder at holde stierne ved lige. Her er en række tiltag der kan være med til at sikre vedligehold og skabe gangbare stier:

illustration af et damplokomotiv der bliver løftet af en drone. Tegning af Frits Ahlefeldt

Kan ny teknologi redde forældet industri-logik?

Teknologien er måske en af vores chancer, men skal vi kunne få gavn af den er vi ihvertfald til først at koble den af den “køb og smid væk” industri-logik, som giver mindre og mindre mening idag.

illustration af vandrer som sidder på træstub med smartphone og digitalt kort. Tegning af Frits Ahlefeldt

Kort apps og virkelighed

Digitale apps bliver mere og mere mainstream på vandreruterne, ikke mindst til at finde vej med

Vandrer med rygsæk der sidder med vandrekort ved træ. Tegning af Frits Ahlefeldt

kort og virkelighed

I gamle dage fandt vandrere selv vej – idag er det teknologien der gør det

Illustration af rasta vandrer med hovedtelefoner og bare tæer i vandkanten. Tegning af Frits Ahlefeldt

Kystvandrer

Vandring langs havet er noget helt særligt

Tegning af sti hvor der er lagt en træstamme på tværs for at stoppe vand i at løbe langs stien. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Læg stopbjælker og stammer for at undgå at stier bliver til vandløb

En af de mange og enkle måder at undgå at stier bliver forvandlet til vandløb er ved at lægge barrierer på tværs hvor der er risiko.

Tegning af nogle som bygger en lang mur, mens andre bygger stier og broer over den. Tegning af Frits Ahlefeldt

Mure og stier

Mure og stier er både meget forskellige – og ens

Illustration af en vandrer som ser på en sti der er ved at blive overgroet med store planteskud. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Måder at holde stier fri af invasive planter

Vandrestier er en af vores bedste muligheder for at holde et vågent øje med vores natur

Illustration af en mand som sætter hegn op på tværs af en vandresti. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Når private ejere blokerer fælles stier

Det sker desværre at lokale jordejere, eller andre, enten uden viden eller bevidst blokerer stier i landskabet, så de ikke længere kan følges. Det sker oftest af nogle få grunde, der tit beror på misforståelser, som kan løses så alle igen kan få glæde af stierne

Illustration af en gruppe der går indeni en boks ude på en sti. Tegning af Frits Ahlefeldt

På tur i boksen

Det er ikke altid nok at tage ud, nogle gange kommer man til at tage boksen med

Illustration af vandrer der går med selvkørende rygsæk. Tegning af Frits Ahlefeldt

Rygsæk med hjul

Teknologien indenfor vandring tester nye prototyper, bliver selvkørende rygsække det næste?

Tegning af to vandrere som kommer til et shelter. Illustration Frits Ahlefeldt

Shelters og fælleskab

Shelters er en helt særlig overnatningsform

Vandrer der går langs sti som er delvist blokeret af sne og oversvømmelser. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Sne og oversvømmelser af stier kan mindskes ved bedre design og placering

Både sent på efteråret og tidligt på foråret kan sne, oversvømmelser og mudder være udfordringer langs stierne. En del kan løses gennem design og placering

Pige som skal over steppingstones for at komme til den anden bred. Tegning af Frits Ahlefeldt

stepping stones situationer

At krydse en å er minder om så mange situationer i vores liv at det er blevet en klassisk metafor

To hætteklædte figurer som laver hærværk langs vandresti. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Stier og skader

Desværre sker det en gang imellem at vandrestier bliver udsat for skader og hærværk. Men er der noget vi kan gøre for at mindske det. Både i design og i viden og i vedligeholdelse.

Illustration af vandrer som står ved sti der er eroderet. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

stier op og ned af bakker kan designes så de styrer færdsel og beskytter sårbare landskaber

Ved bakker kan stierne skabe erosion. Meget kan undgåes ved godt design og f.eks. trapper der hjælper med at guide vandrerne op og ned bedst muligt.

Teknologi illustration af vandrer med en gul robot på ryggen, der kigger i alle retninger. Tegning af Frits Ahlefeldt

Teknologien med på tur

Robotter vil måske snart ikke være et helt ualmindeligt syn langs vandrestierne

illustration af hjerte med små gange folk er kravlet væk igennem. Tegning af Frits Ahlefeldt

Teknologisk tunnelsyn

Individualisering er det nye sort

Eksempler på forskellige trappeløsninger langs stier. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Trapper og trin langs vandrestier

Trapper langs stierne kan designes på mange måder alt efter oplevelse, stigning, jordbund, tilgængelighed af lokale materialer m.m. Eksempler på forskellige løsninger