Project Type: place-making

Stier og skader

To hætteklædte figurer som laver hærværk langs vandresti. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Desværre sker det en gang imellem at vandrestier bliver udsat for skader og hærværk. Men er der noget vi kan gøre for at mindske det. Både i design og i viden og i vedligeholdelse.

Sne og oversvømmelser af stier kan mindskes ved bedre design og placering

Vandrer der går langs sti som er delvist blokeret af sne og oversvømmelser. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Både sent på efteråret og tidligt på foråret kan sne, oversvømmelser og mudder være udfordringer langs stierne. En del kan løses gennem design og placering

vedligehold af stier – Fra enkelhed til Instagram

illustration af et tov gelænder langs en trappe. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Når stier er vel vedligeholdt og lette at følge uden at være overgroede, med god skiltning og spændende steder at se, så er sandsynligheden for at de bliver brugt også langt større

Tre måder vi bedre kan dele viden om stier og designs

Vandrer som glider på træstamme sti i et vådområde. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Stier bliver lavet på mange måder, og mange starter forfra uden viden om de erfaringer andre allerede har gjort med de samme ideer og udfordringer. Men sammen kan vi på flere måder dele og få bedre glæde af erfarninger og viden indenfor sti-design

Væltede træer langs stierne og hvad vandrere kan gøre

Illustration af vandrer ved sti hvor der er faldet træer ned. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Langs skovstier og ved kyster kan væltede træer give udfordringer for vandrerne og det er en del af udfordringen at lave og vedligeholde stierne så væltede træer ikke skaber uløselige forhindringer for vandrerne

Shelters og fælleskab

Tegning af to vandrere som kommer til et shelter. Illustration Frits Ahlefeldt

Shelters er en helt særlig overnatningsform

Kort apps og virkelighed

illustration af vandrer som sidder på træstub med smartphone og digitalt kort. Tegning af Frits Ahlefeldt

Digitale apps bliver mere og mere mainstream på vandreruterne, ikke mindst til at finde vej med