Project Type: place-making

Grunde til det er vigtigt at holde faciliteter langs stierne i orden

Vandrere og andre som følger stierne til fods er afhængige af at faciliteter og steder er godt vedligeholdt. For når man bevæger sig afsted med rygsæk og ofte igennem øde områder er der tit langt – for langt, til næste mulighed

Hvordan vi undgår overgroede stier

Illustration af en overgroet vandresti, med en fortvivlet vandrer. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Der er flere måder at holde stierne ved lige. Her er en række tiltag der kan være med til at sikre vedligehold og skabe gangbare stier:

Tænk vand og stier sammen for at undgå at stierne skylles væk

Vandrer som står på en sti der er ved at blive skyllet væk af et vandløb. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Meget kan løses ved at bruge de enkle og mange forskellige teknikker som er udviklet over de sidste tusinder af år

Læg stopbjælker og stammer for at undgå at stier bliver til vandløb

Tegning af sti hvor der er lagt en træstamme på tværs for at stoppe vand i at løbe langs stien. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

En af de mange og enkle måder at undgå at stier bliver forvandlet til vandløb er ved at lægge barrierer på tværs hvor der er risiko.

Måder at holde stier fri af invasive planter

Illustration af en vandrer som ser på en sti der er ved at blive overgroet med store planteskud. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Vandrestier er en af vores bedste muligheder for at holde et vågent øje med vores natur

Trapper og trin langs vandrestier

Eksempler på forskellige trappeløsninger langs stier. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Trapper langs stierne kan designes på mange måder alt efter oplevelse, stigning, jordbund, tilgængelighed af lokale materialer m.m. Eksempler på forskellige løsninger

stier op og ned af bakker kan designes så de styrer færdsel og beskytter sårbare landskaber

Illustration af vandrer som står ved sti der er eroderet. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Ved bakker kan stierne skabe erosion. Meget kan undgåes ved godt design og f.eks. trapper der hjælper med at guide vandrerne op og ned bedst muligt.

Design af hævede stier gennem vådområder

illustration af en vandrer på en hævet sti, gennem et vådområde. Stidesign tegning af Frits Ahlefeldt

En af flere måder at føre vandrestier gennem vådområder på, er ved at lade stien løbe på en hævet jordvold.

Når private ejere blokerer fælles stier

Illustration af en mand som sætter hegn op på tværs af en vandresti. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Det sker desværre at lokale jordejere, eller andre, enten uden viden eller bevidst blokerer stier i landskabet, så de ikke længere kan følges. Det sker oftest af nogle få grunde, der tit beror på misforståelser, som kan løses så alle igen kan få glæde af stierne

Broer som fortællinger

illustration af vandrer på bro over vandløb. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt

Broer langs vandrestier er mere end bare en overgang. De er ofte blandt de bedst huskede og mest fotograferede steder på hele vandreturen. Broer er både en praktisk, men mindst lige så høj grad en vigtig del af fortællingen om og langs vandrestier