Tænk vand og stier sammen for at undgå at stierne skylles væk

Design-udfordringer ved design og bygning af stier – Se alle eksempler på vandresti design udfordringer her

Udfordringer med vand langs stier kan løses på mange måder

tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Vand er mange steder en af de største udfordringer når man laver og vedligeholder stier. Men meget kan løses ved at bruge de enkle og mange forskellige teknikker, som er udviklet over de sidste tusinder af år

Lav research vandringer

Man får det bedste indtryk af hvor der skal sættes ind ved at tage regntøjet på og så bevæge sig langs der hvor man tænker at lægge stier, i perioder med meget regn. Man kan så også bedre iagtage hvad der er muligt, hvad der vil være en oplevelse, og også tage billeder af steder hvor vandet kan samles til at give bedre biodiversitet og natur, samtidigt med at stierne holdes fri af det.

Brug en smartphone til at registrere udfordringe og muligheder

Slå GPS til på telefonens kamera og tag fotos både af udfordringer og muligheder. Så er vigtig data let at uploade og gøre tilgængelig for de teams som skal finde og lave løsningerne og vedligehold af stierne.

Nogle få hovedtyper af løsninger

Når et sted er udpeget er det næste skridt at overveje mellem de forskellige mulige løsninger:

Undgå mødet ved at justere forløb af sti eller vandløb, og tænk samtidigt biodiversitet og klima ind

I nogle situationer er det muligt at justere forløbet af enten stien eller vandet, så man helt undgår et direkte møde. Det kan være et sving sløjfes, eller at man justerer vandets flow.

Begge kan udformes på måder der endda kan hjælpe biodiversitet eller klimasikring, f.eks. ved at lave en buffer, eller lede vandet forbi en fordybning, der forsinker vandet under skybrud, så det hverken ødelægger stien, eller giver oversvømmelser længere nede, men istedet bliver en oase for truede salamandrer, frøer og mange andre dyr og planter.

Juster hældningen og højden på stien

Det kan også være at det er nok at lade stien have en svag hældning til en eller begge sider, så vandet løber af den, istedet for at følge den.

Ofte bliver stier slidt ned i landskabet, gennem årene, så de udgør naturlige render vandet let følger. Her er det måske en løsning at tilføre stien nyt materiale, så den kommer til enten at ligge i niveau, eller over, alt-efter orientering, og om det er fladt terræn eller bakker man arbejder på.

Vandrer som står på en sti der er ved at blive skyllet væk af et vandløb. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt
Vandløb og stier skal tænkes og designes sammen, da strømme af vand hurtigt kan erodere stierne til ubrugelighed. En lang række teknikker kan minimere vandskader langs vandrestierne.

Skab en passage for vandet

Der er en lang række af måder at skabe passage for vandet forbi stien.

Sænkninger, porøst stimateriale og trædesten

En type løsning er at lave en sænkning af stien og lade vandet løbe over her, eller også bruge større sten og grus der så vandet kan sive under.

Andre typer er at designe et vadested med trædesten. Eller en åben rende vandet kan løbe forbi stien langs. Man støtter tit forløbet af sådan en åben rende ved at nedgrave en række sten, eller tværgående bjælke, der mere præcist leder vandet over stien. Her er et eksempel hvor der er brugt en nedgravet træstamme til at lede vand over stien

Rørføring

Blandt de mere komplekse løsninger er forskellige rørføringer under stien. Det er den mest udbredte måde at løse mødet mellem vandløb og stier på. Men nok også den der mindst bidrager til vandre-oplevelsen.

Tit opdager vandrerne slet ikke at de passerer et måske spændende vandløb og sted. Løsningen er ingeniørmæssig praktisk, men også en løsning som har en vis risiko for at stoppe til og ofte kræver vedligeholdelse.

Broer

Større møder mellem stier og vandløb løses ofte med broer. Og de kan udformes på en lang række måder og i en lang række forskellige materialer og traditioner.

Broer er tit en særlig oplevelse at passere, og et sted som vandrerne ofte tager billeder fra og kan huske langt tid efter.

Broer er derfor meget velegnede til at gøre til en del af vandreoplevelsen. Og det kan man ved at tænke oplevelsen ind både i deres udformning og i deres placering. De er samtidigt også blandt de mere tids og vedligeholdelsesmæssigt tunge løsninger.

Andre løsninger på møde mellem stier og vandløb

Der er også andre løsninger, som ikke ses så ofte. Blandt dem er at lave tømmerflåder, vandrerne trækker frem og tilbage over større vandløb.

Nøgleord: vandløb, passager, tunnel, design, stidesign, landskabsarkitektur, landskabsdesign

Om sektionen design af stier i Danmark

Samling af tekster og tegninger om udfordringer med at designe, planlægge og skabe vandrestier i Danmark. En del af mit arbejde og mine foredrag om hvordan vi bedst skaber og vedligeholder mulighederne for at få flere vandrere ud på stierne

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑