Når private ejere blokerer fælles stier

Opdateret Juni 2019. Design-udfordringer ved design og bygning af stier – Se alle eksempler på vandresti design udfordringer her

Tilgængelighed og stier gavner både trivsel, fællesskab og lokale steder

tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Det sker desværre at lokale jordejere, eller andre, enten uden viden eller bevidst blokerer stier i landskabet, så de ikke længere kan følges. Det sker oftest af nogle få grunde, der tit beror på misforståelser, som kan løses så alle igen kan få glæde af stierne

Stier forsvinder fra landskaberne på flere forskellige måder. Økonomisk pressede, eller bange landmænd pløjer dem op. Lokale villaejere tror at deres huse bliver mere værd hvis der ikke er stier. Eller skovejere tænker at de ikke lige kan se hvordan lokale stier skal gøre en positiv forskel på deres økonomiske bundlinie.

Men meget tit beror dette på misforståelser der kan forklares, så privat skilte og hegn igen bliver fjernet

Stier øger trivsel og fællesskab

Når stier gør landskaberne mere tilgængelige viser det sig hurtigt at det også er med til at øge trivsel, sundhed og fællesskab i områderne.

Dels fordi folk til fods ofte falder i snak og opdager hvor meget de deler af interesser og hvor givende det er at kende dem der bor samme steder.

Og dels fordi stierne er med til at gøre det muligt for folk både at handle lokalt, besøge hinanden lokalt og også få glæde af lokale attraktioner.

Stier er et alternativ til skærme

Det at vi kan gå sammen med vores nærmeste på gode og hyggelige steder er en vigtig, men undervurderet ting ved stier. Stier gør at familier, ægtepar og unger opbygger deres relationer, sludrer og finder hinanden, på måder der ikke længere sker mange andre steder.

At følges ad ude på stierne er tit præcis det vi har brug for, nemlig at gå offline sammen og komme væk fra at sidde foran de mobil, computer og TV skærme, hvor flere og flere af os ellers tilbringer de fleste af vores vågne timer, hver for sig.

Men det kræver at stierne er åbne, og ikke bliver blokeret af misforståede hegn.

Stier gør huse mere attraktive og øger deres værdi

Områder hvor det er godt og let at bevæge sig rundt til fods øger deres værdi. Vi vil alle hellere bo i områder, hvor man let kan komme ud og se landskaberne, nå til lokale smukke steder, vandløb, strande, skove eller søer. Og også hvor man ikke behøver en bil for at få motion, gå en tur eller købe ind.

Stier er en essentiel del af at skabe netop det der gør steder attraktive – og dermed også mere værdifulde.

Stier åbner for mere lokalt liv og aktiviteter

Hvor der er åbnet stier viser det sig mange steder at vandrerne giver en ekstra indtægt og inspiration til lokale kroer, butikker og events.

Folk der er kommet langs stier til fods for at besøge det lille fiskerleje og den lille landsby har både brug for, og lyst til et måltid og en seng.

Og disse vandrere vil tit også gerne se det lokale museum, og høre det lokale band spille på kroen om aftenen. Og det er altsammen noget der er med til at øge de muligheder de lokale også har og graden af liv i lokalmiljøet.

Skilte og hegn gavner sjældent nogen

Skilte og hegn sender de modsatte signaler og gavner sjældent nogen, ikke engang dem der sætter dem op.

For når hegn og stakitter blokerer en sti ved en ejendom, blokerer de næsten også altid grundejernes egen mulighed for at få glæde af både stien og den tilgængelighed stien giver til at nå attraktive, smukke og spændende steder omkring dem til fods.

Gåture langs stier, der både vil gøre dem sundere, mindre stressede og deres ejendom mere værd.

Samtidigt gør hegn og skilte at stederne bliver mindre attraktive at bo på, og folk omkring der hvor jord-ejere har lukket adgangen vil så hellere finde andre steder at slå sig ned.

Skoler, cafeer og butikker mangler de ekstra folk, og den ekstra indtægt og må så også lukke.

Og de folk der satte skiltene op og blokerede stierne sidder så tit tilbage alene og undres over at deres hus er faldet så meget i værdi, og så meget er lukket og så meget sat til salg omkring dem.

Men der er noget de kan gøre der er langt bedre: fjerne privat skiltene og genåbne stierne.

At have god tilgængelighed og mange stier gavner alle, ikke mindst de lokale

Illustration af en mand som sætter hegn op på tværs af en vandresti. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt
Det sker desværre at private prøver at lukke vandrestier ved at sætte hegn og andre barrierer op. Oftest skyldes det en mangel på viden om hvorfor stier er uundværlige til at holde lokale steder og trivsel levende.

Nøgleord: stier, stidesign, landskabsdesign, landskabsarkitektur. vandrestier

Om sektionen design af stier i Danmark

Samling af mine artikler, research og tegninger om udfordringer med at designe, planlægge og skabe vandrestier i Danmark. En del af mit arbejde og mine foredrag om hvordan vi bedst skaber og vedligeholder mulighederne for vandring i Danmark
Se alle her: Place-making på Vandreruter.dk

Artiklerne opdateres løbende som ny viden og forståelse kan lægges ind. Kontakt mig endeligt hvis der er fejl m.m. Kontaktformular

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑