Måder at holde stier fri af invasive planter

Design-udfordringer ved design og bygning af stier – Se alle eksempler på vandresti design udfordringer her

Vandrere og design kan hjælpe med at holde stierne fri

tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Vandrestier er en af vores bedste muligheder for at holde et vågent øje med vores natur. Idag findes en række apps hvor vandrere kan hjælpe med at fortælle om invasive arter til blandt andet Naturstyrelsen og dermed hjælpe vores biodiversitet herhjemme. På den måde kan vandrere bidrage ved helt enkelt at gå i naturen og holde øjnene åbne

Men det er både invasive og danske arter der være en udfordring langs stierne herhjemme. Især trampestier kan være udfordret af hurtigt voksende skud og planter og en række gennemprøvede teknikker kan være med til at løse udfordringen:

Design og brug af stier der mindsker udfordring fra planter.

Slid, brug og vandrestier på recept

Når mange vandrere går langs stierne er de med til at holde dem åbne. Så en enkel måde er at formidle stierne bedre, så de bliver brugt og værdsat. Samtidigt kan en gruppe af lokale også være med til at vedligeholde stierne. Det er blevet mere almindeligt at gåture bliver brugt som recept mod blandt andet hjerteproblemer, sukkersyge, depression og ensomhed… Måske kan man tage skridtet videre og ligefrem opfordre til at folk ikke alene går, men også tager ejerskab for stierne de følger og dermed hjælper med at holde både sig selv og stierne i god form samtidigt.

Tekstilbund, hævning på planker m.m.

En række klassiske sti-design og brug af forskellige tekstilduge i bunden stier er klassiske løsninger, der tager fat om udfordringen allerede i design-fasen. Ligeledes bruges det især i vådområder at hæve stien på træbroer. Derved begrænser man både risikoen for overgroning og våde fødder.

Bruger inddragelse

I England er der eksempler på at man har opsat hækkesakse og save m.m. i stativer for hver ende af et udfordret stykke af stien. Lokale og vandrere har så kunne bidrage med hækkesaksen på deres vandring, og afleverer så værktøjet i stativet i den modsatte ende, når de er nået igennem.

Illustration af en vandrer som ser på en sti der er ved at blive overgroet med store planteskud. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt
Vandrestier er udsat for forskellige former for tilgroning. Her med Japansk pileurt. En invasiv art.

Nøgleord:

Om sektionen design af stier i Danmark

Samling af tekster og tegninger om udfordringer med at designe, planlægge og skabe vandrestier i Danmark. En del af mit arbejde og mine foredrag om hvordan vi bedst skaber og vedligeholder mulighederne for at få flere vandrere ud på stierne

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑