Hvordan vi undgår overgroede stier

Opdateret Juni 2019. Design-udfordringer ved design og bygning af stier – Se alle eksempler på vandresti design udfordringer her

Udfordringer med vandrestier som gror til

tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

langs stierne er skiltning ikke nok. De kan let gro til hvis ikke nok vandrere bruger stierne, og dermed holder græs og andre planter nede.

Når vandrestier gror til er de langt sværere at følge og i vådt vejr kan stierne være langt mere ubehagelige at gå, da man efter kort tid kan være helt gennemblødt af at møve sig igennem højt græs, siv brændenælder eller lignende, ligesom risikoen for f.eks tægebid også stiger drastisk langs tilgroede stier.

Men der er flere måder at holde stierne ved lige. Her er en række tiltag der kan være med til at skabe gangbare stier:

Design og placering af selve stien

Belægning

Ved at bruge robuste, drænende og muld-fattige materialer, og evt. geotextiler gør man det mindre attraktivt for planter at slå rod netop her. ( f.eks. ved at bruge forskillige typer grus )

Stigning og hældning

Er stien samtigt en anelse over niveau, istedet for under, og hælder en anelse til siderne, så vil den også være lettere at holde tør og vil samtidigt have en naturlig dræning, i forhold til det omgivende land.

Placering

Lavninger har ofte mere vegetation en højere oppe, så lægger man stien højere i landskaberne vil den også være lettere at følge. Træer kan også være med til at give skygge, der gør området omkring stien mindre attraktivt for lyskrævende og hurtigt voksende planter

Vedligeholdelse – pasning af græs og kanter

Ved at slå stierne jævnligt kan man hjælpe robuste lave græsarter til at danne en naturlig bund omkring stien, der gør at højere planter som f.eks. brændnælder har sværere ved at slå rod. Der er så forskellige muligheder for hvem der kan tænkes at stå for vedligeholdelse af stien:

Vandrere og gående – giv en hånd

En utraditionel måde er at lave stativer med le, hækkesaks og andre redskaber for hver ende af det stykke af stien der har brug for særlig vedligeholdelse. Vandrere og lokale kan så tage en le eller hækkesaks og bruge den langs stien frem til den modsatte ende. Hvor de sætter dem op på dette stativ.

En god og afstressende opgave, der som bonus giver langt bedre stier. Og er med til at engagere både lokale og vandrere i stiens vedligeholdelse.

Dyrehold

Mange steder bruger blandt andet Naturstyrelsen både får, kvæg og vildheste til at holde områder med stier fri for høje krat og vegetation.

Andre steder er det lokale lag, der ejer dyrene i fællesskab og tager ansvaret for stierne, mod samtidigt at kunne lade deres får eller andre dyr græsse langs dem.

Lokale ildsjæle og frivillige – Giv et tak

Mange steder har jeg også set hvordan bare en enkel lokal venlig sjæl kan gøre en stor forskel ved lige at trille langs stien på havetraktoren fra tid til anden, eller tage en le med når man alligevel er ude og få lidt luft.

Gøres det først på sæsonnen er det ofte ikke meget andet der kræves for at holde stien i god form over sommeren. Et tak, en buket blomster, en pakke chokolade eller andet er tit noget der bliver værdsat, når andre viser at de påskønner indsatsen.

Nogle lokale stigrupper laver også dedikerede sti-vedligeholdelses-dage hvor de gør en fest ud af at udføre vedligeholdelse langs deres stykke af stien. Ofte koordineres arbejdet via Facebook grupper eller lignende.

Professionelle og kommuner – Giv et praj

Hos de officielle kommuner, regioner, og på statens arealer kan det være en udfordring at få prioriteret arbejdet med stier, når stadigt færre hænder og midler skal dække over mange forskellige behov og opgaver.

Og nogle gange kan arbejdet være udlagt til andre, der ikke lige har nået det.

Men venlige henvendelser til teknisk forvaltning og de officielle ejere ( evt. via “giv et praj apps. på telefonen. Link til den mest brugte her: GivEtPraj.dk ) kan tit hjælpe ( sæt evt. skilt op ved stien, med oplysning om muligheden)

Alternativt kan lokalbladet også være et godt sted og debatere muligheder og løsninger. Og ofte vil journalisterne gerne både give plads til og også selv skrive om udfordringer med tilgængelighed og de gode løsninger og oplevelser langs stierne, bare de har en konkret historie at tage fat i.

Brug af sociale medier over telefonen

endeligt kan det også være en mulighed at oprette en lokal online gruppe eller page på Facebook eller lignende. En gruppe der så også være med til at følge stien, tage GPS taggede snapshots af udfordringer, og gøre det lettere at koordinere vedligeholdelse og indsats langs de lokale stier.

Illustration af en overgroet vandresti, med en fortvivlet vandrer. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt
Hvis stierne ikke blive godt brugt og vedligeholdt, vil de mange steder hurtigt gro til.

Nøgleord: stier, stidesign, landskabsdesign, landskabsarkitektur. vandrestier, tilgroning, samarbejde, ukrudt

Om sektionen design af stier i Danmark

Samling af mine artikler, research og tegninger om udfordringer med at designe, planlægge og skabe vandrestier i Danmark. En del af mit arbejde og mine foredrag om hvordan vi bedst skaber og vedligeholder mulighederne for vandring i Danmark
Se alle her: Place-making på Vandreruter.dk

Artiklerne opdateres løbende som ny viden og forståelse kan lægges ind. Kontakt mig endeligt hvis der er fejl m.m. Kontaktformular

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑