stier op og ned af bakker kan designes så de styrer færdsel og beskytter sårbare landskaber

Design-udfordringer ved design og bygning af stier – Se alle eksempler på vandresti design udfordringer her

Erosion af stier på bakker kan mindskes

tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Hvor der er stigninger kan vand, vandrere og tit også andre ( mountainbikere, dyr, m.m.) være med til at slide hårdt på stierne. Noget der ofte ses ved at alternative stier og spor opstår langs de eksisterende

Hvor vandrere skal opover bakker kan der ofte opstå erosion langs stierne.

Illustration af vandrer som står ved sti der er eroderet. vandrestier design og vedligeholdelse. Tegning af Frits Ahlefeldt
Ved bakker kan stierne skabe erosion. Meget kan undgåes ved godt design og f.eks. trapper der hjælper med at guide vandrerne op og ned bedst muligt.

Designere og stiplanlæggere bruger forskellige metoder for at begrænse både slid og skader:

Forløb

Ved at lade stien zigzagge opover kan man gøre den mere tilgængelig og samtidigt mindske det slid som området udsættes for. Ofte plantes buske eller andet for at få vandrerne til at blive på stien og ikke skyde genvej. Og stien understøttes tit ekstra i de knæk hvor den skifter retning.

Trapper og trin

En anden metode er at lave en række trin, trædesten eller trapper, som gør at et særligt sted er lettere for vandrerne at bevæge sig opover langs… Og samtidigt mindre attraktivt for mountainbikere og dyr. Istedet laver man særlige forløb for dem.

Nøgleord: design, stidesigner, vandrestier, erosion, bakker

Om sektionen design af stier i Danmark

Samling af tekster og tegninger om udfordringer med at designe, planlægge og skabe vandrestier i Danmark. En del af mit arbejde og mine foredrag om hvordan vi bedst skaber og vedligeholder mulighederne for at få flere vandrere ud på stierne

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑