Design af hævede stier gennem vådområder

Opdateret Juni 2019. Design-udfordringer ved design og bygning af stier – Se alle eksempler på vandresti design udfordringer her

At løfte stierne kan være en løsning gennem våde enge og moser

tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Design af stier der løber gennem vådområder er en helt særlig udfordring, både fordi de nye stier risikerer at synke ned på niveau med resten af området, og samtidigt fordi stierne kan risikere at virke som dæmninger med uheldige konsekvenser for både biodiversitet, tilstødende områder og selve stien

En af flere måder at føre vandrestier gennem vådområder på, er ved at lade stien løbe på en hævet jordvold. Dette er et mindre resourcekrævende og vedligeholdelses-krævende alternativ til at lave en decideret gangbro igennem vådområdet.

Begge metoder til at lave stier gennem vådområder er meget brugt. Men den hævede jordvold giver nogle helt særlige udfordringer, den første er at stien hurtigt synker ned i den bløde undergrund.

Geotekstiler for at forhindre nedsynkning af hævede stier

En måde at forhindre at hævede stier synker ned er at bruge geo-tekstiler. Det er en robust, syntetisk stof-stribe som man lægger i bunden og fastgør inden man lægger stien ovenpå. De findes i forskellige udformninger og lægges også på forskellige måder, i både lukkede og åbne udgaver.

Gennembrydning og rør for at forhindre dæmnings-effekt.

En hævet sti kan hurtigt komme til at virke som et dige eller en dæmning og dermed skære vådområdet over i flere dele med uheldige konsekvenser for både landskabet, dyr og planter. Man laver derfor enten gennembrydninger ( evt. med broer) eller rør-kanaler igennem den hævede sti for at mindske adskillelsen.

“kimastier” – hævede stier som klimasikring

De hævede stier har en særlig mulighed, som snart kan blive meget mere aktuel som klimaforandringer og havstigninger bliver mere udbredte. Nemlig at de kan have en dobbelt funktion som diger.

Det betyder at ved skybrud eller stormflod vil den hævede sti virke som en beskyttende mur , der kan bruges til både at styre, forsinke eller helt stoppe vand fra at nå de områder som man ønsker at beskytte. Måske kan vi tænke i en ny type “klimastier” der ikke alene er gode at vandre langs, men også sikrer lavtliggende områder langs vandløb og kystnære enge mod stormflod og oversvømmelser.

illustration af en vandrer på en hævet sti, gennem et vådområde. Stidesign tegning af Frits Ahlefeldt
I vådområder kan man bruge særlige teknikker og design løsninger for at hjælpe vandrerne til en tørskoet passage

Nøgleord: stier, stidesign, landskabsdesign, landskabsarkitektur. vandrestier, klimaforandringer, skybrud

Om sektionen design af stier i Danmark

Samling af mine artikler, research og tegninger om udfordringer med at designe, planlægge og skabe vandrestier i Danmark. En del af mit arbejde og mine foredrag om hvordan vi bedst skaber og vedligeholder mulighederne for at få flere vandrere ud på stierne
Se alle her: Place-making på Vandreruter.dk

Artiklerne opdateres løbende som ny viden og forståelse kan lægges ind. Kontakt mig endeligt hvis der er fejl m.m. Kontaktformular

Der er lukket for kommentarer.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑