Den pasionerede vandrer

Illustration af vandrer med hjerte t-shirt og sky med flammer i over hovedet. Tegning af Frits Ahlefeldt

Skitser op vandretyper nogle gange – der er utallige, og alligevel kan man måske tale om nogle arketyper indenfor vandring. En af dem er den passionerede vandrer

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt, vandreruter.dk

Illustration af vandrer med hjerte t-shirt og sky med flammer i over hovedet. Tegning af Frits Ahlefeldt
Den passionerede vandretype